Preise

Kurse

08 x 90 min     99 € pro Person (EarlyBird-Preisknaller)
08 x 90 min   110 € pro Person (Beginner)
10 x 90 min   130 € pro Person (Fortgeschrittene)
11 x 90 min   165 € / erm. 140 € pro Person (Figuren 1 bis Club)

WorkShops

Wir bieten kompakte Angebote für Beginner und Fortgeschrittene.
2 x 120 Minuten am Wochenende
55,00 € pro Person / 49,00 € pro Person (Schüler, Studenten)

Open Classes

1 Termin 1 × 45 Min. 8,00 €
6er Card 6 × 45 Min. 44,00 €
10er Card 10 × 45 Min. 72,00 €